Välfärd

Välkomna till Liberalernas Välfärdsteam i Jönköping!

Vid Välfärdsteamets möten informerar vi oss, diskuterar och tar fram förslag i viktiga frågor inom de områden där socialnämnden, äldrenämnden, barn- och utbildningsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och fritids- och kulturnämnden har sina ansvarsområden.

Välfärdsteamets möten är öppna för alla.

Stig-Arne Tengmer