Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-01-05

Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Låt inte fler lida i tystnad – dags för specialistvård för ME/CFS i hela Sverige!

Tusentals svenskar går sjuka och sjukskrivna till följd av en på många sätt dold sjukdom. Men kunskapen och möjligheterna att hjälpa finns. Låt fler få möjlighet att hjälpa till – ge vården resurser och kunskap. Friheten för människor som råkar ha drabbats av ME/CFS måste försvaras. (mer…)

2017-12-13

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

Det behövs specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län

ME/CFS (Myalgisk Encephalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) är en allvarlig och handikappande neurologisk sjukdom som drabbar män, kvinnor och barn i hela världen. Stort hopp står till den forskning som nu pågår i världen men i väntan på resultat behövs stöd och hjälp från vården. Vi behöver specialistkompetens för ME/CFS i Jönköpings län. (mer…)

2017-10-16

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

BYT STRAFF OCH DÖD MOT VÅRD OCH STÖD

Sverige behöver en reformerad beroendevård och narkotikapolitik. Den politik som förs idag fungerar inte. Sverige ska ha en beroendevård som ligger i framkant, som är human och som ger resultat. Det är dags att byta straff och död mot vård och stöd.

(mer…)

2017-08-02

Rosenhälsan i topp

Målet ska vara att länet, inte bara är bästa plats att växa upp på, utan också bästa plats att åldras på. Vid en granskning fick vårdcentralen Aroma i Vetlanda 87 poäng och Rosenhälsan i Huskvarna 86. Vårdcentralen som kom på sista plats fick 26 poäng. Högsta möjliga poäng som gick att få i granskningen var 100.  (mer…)

2017-07-07

Judoteknik räddar liv på äldre

”Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas av Socialstyrelsen till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen.” Det är lätt att förstå att förebyggande åtgärder som förhindrar fall är rena sparbössan för samhällsekonomin i stort.

(mer…)

2017-06-03

Det handlar om patientsäkerhet

”Det råder enighet mellan regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, läkarna, farmacevterna samt patient- och pensionärsorganisationerna om nödvändigheten att införa en nationell läkemedelslista med möjlighet till koppling till vissa journaluppgifter och det utan dröjsmål”, skriver Barbro Westerholm.

(mer…)

Top