Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-07-27

LSS. Trampa inte på svaga grupper!

Att som ledarsidan på slutet ställa grupper mot varandra, där vissa gruppers behov ställs mot andra, är kanske det värsta övertrampet mot alla de medmänniskor som lever under tyngden av olika funktionshinder och oron över dagens neddragningar i rätten till assistans. Att deras frihet skulle vara för dyr i relation till andras är ett resonemang som jag som liberal aldrig kan ställa mig bakom. Allas frihet måste försvaras, inte bara den som inget kostar. (mer…)

2018-04-20

Inrätta en barnens hjälptelefon

Inrätta en barnens hjälptelefon

Många barn-och ungdomar far idag illa. Flera får hjälp alldeles för sent. Då har de redan genomlevt våld i familjen, missbruk, blivit psykiskt kränkta, blivit för strikt fostrade, blivit utnyttjade, mobbade m.m. kanske under flera år. Sådant  sätter djupa spår i en barnasjäl. (mer…)

2018-04-13

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Många äldre lever idag långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken då kanske inte så täta som man skulle önska. Undersökningar visar också att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans. Nästan var tredje person över 76 år använder idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende. (mer…)

2018-03-29

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

SOM KRISTNA POLITIKER
vill vi använda både förnuft och Bibelordet när vi ska fatta beslut. Jesus sa enligt Matteus 7:12 att den viktigaste regeln är att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Och det finns tre särskilda grupper som både Moses, profeterna och Jesus månade om: änkorna, de faderlösa och främlingarna. I dagens moderna svenska samhälle motsvaras de här grupperna av dem som inte har familjeförsörjare eller nätverk. Vi övriga ska arbeta och försörja oss själva. Om går vi tillbaka till Liberalernas barndom gällde samma sak: kristna och annat folkrörelsefolk förenades med de så kallade stadsliberalerna i ett parti i kamp för demokrati, ekonomisk frihet och socialt ansvar för de svaga. (mer…)

2018-03-26

Därför har Jönköping inget område som är ”särskilt utsatt”.

Därför har Jönköping inget område som är ”särskilt utsatt”.

Det finns sedan decennier tillbaka en samverkanskultur mellan skola, socialtjänst, polis, fritid, kultur och bostadsbolag. Man har upparbetade kanaler, känner varandra och kan dra åt samma håll. När det uppstår problem vet man hur man gemensamt kan ta tag i detta. (mer…)

Top