Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-05-09

Förskolan har en central roll i vårt samhälle

Språkförskola för nyanlända barn

Förskolan har en central roll i vårt samhälle

Vår kommun måste också bli bättre på att veta var och när nya förskolor behöver byggas. I nuläget planeras och byggs nya bostadsområden innan t ex förskolor är på plats. Markyta till förskolor och skolor måste få en högre prioritet. Vi ska inte bara bygga bostäder, utan hela samhällen. (mer…)

2018-03-26

Därför har Jönköping inget område som är ”särskilt utsatt”.

Därför har Jönköping inget område som är ”särskilt utsatt”.

Det finns sedan decennier tillbaka en samverkanskultur mellan skola, socialtjänst, polis, fritid, kultur och bostadsbolag. Man har upparbetade kanaler, känner varandra och kan dra åt samma håll. När det uppstår problem vet man hur man gemensamt kan ta tag i detta. (mer…)

2018-02-17

Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder! (mer…)

Top