Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-06-02

Järnvägen är framtidens transportmedel

Järnvägen är framtidens transportmedel

JÄRNVÄGSSATSNINGAR ÅR LÅNGSIKTIGA investeringar. Det gäller att bygga nya banor med modern teknik. Sedan kan man alltid diskutera vilken hastighet som snabba tåg bör ha. Det väsentliga är att fler spår byggs för att undvika övervältring till landsväg. Vi står inför ett viktigt vägval. Välj järnväg. (mer…)

2018-04-20

Sjung blandstadens lov

Bilden är från Vallastaden i Linköping.

Sjung blandstadens lov

Det är nödvändigt med större grepp för att motverka segregation och ensidighet. När nya områden planeras måste detta beaktas. Äldre områden måste med nödvändighet planeras om. Det är en process som kommer att ta tid att genomföra. För att få igång arbetet kan förändrade ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen vara ett första viktigt steg. Sjung blandstadens lov! (mer…)

2017-02-26

Satsa på höghastighetsjärnväg via Jönköping!

Årsmötet för Liberalerna i Jönköping 2017-02-20 uttalar behovet av en ny, modern och snabb rälsbunden infrastruktur i Sverige, dvs byggande av Götalandsbanan och Europabanan. Vid en etappindelning bör Ostlänken förlängas och omfatta sträckan Järna – Jönköping och färdigställas som en odelbar helhet. I Jönköping kopplas den nya stambanan ihop med Jönköpings- och Vaggerydsbanorna.

(mer…)

2017-01-27

Feministisk miljöpolitik

Miljö- och klimatfrågorna har ett feministiskt perspektiv eftersom de påverkar kvinnor och män på olika sätt. Fem områden behöver prioriteras, eftersom är direkt kopplade till kvinnors vardag, skriver Anna Mårtensson, styrelseledamot i Liberala kvinnor.

(mer…)

Top