Laddar

Liberalerna i Jönköping

Så vill L fortsätta utveckla Jönköping!

2018-04-30

Videosamtal bryter isolering!

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga ensamhet och det skulle öka många anhörigas trygghet. Därför har nu jag och Ann-Marie Hedlund, som är vice ordf i Äldrenämnden, motionerat om videosamtalsprojekt på ett begränsat antal särskilda äldreboenden i vår kommun. (mer…)

2018-04-20

Sjung blandstadens lov

Bilden är från Vallastaden i Linköping.

Sjung blandstadens lov

Det är nödvändigt med större grepp för att motverka segregation och ensidighet. När nya områden planeras måste detta beaktas. Äldre områden måste med nödvändighet planeras om. Det är en process som kommer att ta tid att genomföra. För att få igång arbetet kan förändrade ägardirektiv till de kommunala bostadsbolagen vara ett första viktigt steg. Sjung blandstadens lov! (mer…)

2018-04-20

Inrätta en barnens hjälptelefon

Inrätta en barnens hjälptelefon

Många barn-och ungdomar far idag illa. Flera får hjälp alldeles för sent. Då har de redan genomlevt våld i familjen, missbruk, blivit psykiskt kränkta, blivit för strikt fostrade, blivit utnyttjade, mobbade m.m. kanske under flera år. Sådant  sätter djupa spår i en barnasjäl. (mer…)

2018-04-13

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Minskad ensamhet på äldreboenden med ökad digital kommunikation

Många äldre lever idag långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken då kanske inte så täta som man skulle önska. Undersökningar visar också att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans. Nästan var tredje person över 76 år använder idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende. (mer…)

2018-04-11

Videosamtalsprojekt på äldreboenden i Jönköpings kommun

Videosamtalsprojekt på äldreboenden i Jönköpings kommun

Många äldre lever idag långt ifrån sina anhöriga, och av praktiska skäl blir besöken då kanske inte så täta som man skulle önska. Undersökningar visar dock att nära sju av tio upplever ofrivillig ensamhet på sitt äldreboende. Geografiska avstånd kan dock överbryggas av smart teknik, där telefon, Skype eller liknande gör det möjligt att fortsätta umgås på distans. Nästan var tredje person över 76 år använder idag Skype och fler än varannan använder Facebook. Men för en del äldre kommer till sist den dagen när de inte längre själva kan hantera sin vardag, och då är det självklart att tryggheten att kunna nå sina närstående på distans ska finnas även på ett vård- och omsorgsboende. (mer…)

2018-03-29

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

Risken är att liberalerna inte syns, om vi deltar på andras villkor

SOM KRISTNA POLITIKER
vill vi använda både förnuft och Bibelordet när vi ska fatta beslut. Jesus sa enligt Matteus 7:12 att den viktigaste regeln är att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Och det finns tre särskilda grupper som både Moses, profeterna och Jesus månade om: änkorna, de faderlösa och främlingarna. I dagens moderna svenska samhälle motsvaras de här grupperna av dem som inte har familjeförsörjare eller nätverk. Vi övriga ska arbeta och försörja oss själva. Om går vi tillbaka till Liberalernas barndom gällde samma sak: kristna och annat folkrörelsefolk förenades med de så kallade stadsliberalerna i ett parti i kamp för demokrati, ekonomisk frihet och socialt ansvar för de svaga. (mer…)

Top